WSPARCIE OBYWATELSKIE

WSPARCIE OBYWATELSKIE

Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt"

Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku


Kaszubski Instytut Rozwoju

Wspólnota Burego Misia

Areopag Młodych


Centrum Interwencji Kryzysowej


Centrum Współpracy Młodzieży


Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego


Fundacja Ekspertów Jednostek Antyterrorystycznych AT

Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych

Fundacja Praesterno


Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka


Klub Rotaract Trójmiasto


KoLiber o. Trójmiasto


Oddział Pomorskiego Katolickiego Stow. Civitas Christiana


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA


Powiernictwo Polskie


Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku


Rotary Club Gdańsk - Sopot - Gdynia


Stowarzyszenie Akcja Społeczna /SAS/


Stowarzyszenie Antymobbingowe PP. Barbary Grabowskiej


Stowarzyszenie "Dom Rodzinny Nasze Dzieci"


Stowarzyszenie "Habitat for Humanity Gdańsk"


Stowarzyszenie Ovum w Gdyni


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Pelikan"


Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Studentów "SAWARES"

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet "NEWW-Polska"

W przypadku niedziałającego odsyłacza do źródła, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres info@pswe.org