O PSWE

O PSWE

Skandynawia słynie ze sprawnej i obszernej opieki państwa nad obywatelami, egalitaryzmu oraz ludzkiej twarzy kapitalizmu. Te zasady dotyczą także zarządzania przedsiębiorstwami – dominuje tu nieautorytarny styl zarządzania, płaskie struktury organizacyjne, gdzie brak jest wyraźnych rozgraniczeń między kadrą kierowniczą, specjalistami a pracownikami. Szefowie, bardzo często kobiety, bo model skandynawski promuje obecność kobiet w zarządach, rządzą demokratycznie, a decyzje podejmują biorąc pod uwagę zdanie wszystkich pracowników.

Wg teorii wymiarów kulturowych holenderskiego psychologa społecznego, Geerta Hofstede, który badał zależności między kulturą organizacyjną a narodową, Skandynawia z Finlandią charakteryzuje się małym dystansem władzy, dużym kolektywizmem, kobiecością oraz słabym unikaniem niepewności.

Dla porównania Polska wg danych za 2009 r. cechuje się dużym dystansem władzy, indywidualizmem, męskością oraz wysokim unikaniem niepewności. Porównanie wymiarów kulturowych w poszczególnych krajach i wyszczególnienie sposobów zachowania oraz myślenia w modelu Hofstede możecie znaleźć tutaj.

Obecnie skandynawski model cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie, również dlatego, że skandynawskie przedsiębiorstwa, jako jedne z nielicznych, bez negatywnych skutków przetrwały kryzys bankowy z 2008 r.

PSWE w swoich strukturach i działaniach stosuje zasady modelu skandynawskiego i stara się popularyzować go w swoich działaniach. Wywodząc się z Gdańska, miasta o tak długich i znaczących tradycjach wolnościowych i walki o swobody obywatelskie, dążymy do tego, by nasze działania rozbudzały świadomość i aktywność obywatelską w naszym kraju. Wiemy, że jednostka czy grupa społeczna może mieć realny wpływ na podejmowane decyzje czy działania w sferze publicznej, a w konsekwencji na otaczającą nas rzeczywistość.