OCHRONA ZDROWIA

OCHRONA ZDROWIA

Fundacja Gdyński Most Nadziei

Polski Związek Niewidomych - Okręg Pomorski


Stowarzyszenie Amazonek Gdańskich

Stowarzyszenie Gdańskiej Onkologii


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym


Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa - Start Gdańsk

Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół Marfana

Centrum Zdrowego Odchudzania "Sylwetka"


Pomorskie Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne


Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Qigong – Lecący Żuraw


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych


Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku


Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów


Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików


Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii


Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE


Stowarzyszenie Walki Z Rakiem Płuca

Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Słupsku


Fundacja "Uśmiech Dziecka"


Pomorska Fundacja SŁONECZNIK


Puckie Stow. Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem"


Stowarzyszenie "Jesteśmy" w Bytowie


Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna - Oddział Słupsk

Stowarzyszenie Solidarni "Plus" w Wandzinie


Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Skarszewach

Fundacja DOM RAIN MANA

Fundacja "Patmos"


Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Pierwszy Krok"


Fundacja Pomorski Dom Nadziei


Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczne RAZEM


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Krok Po Kroku"


Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Z Chorobą Nowotworową i Rodziców po stracie "Boża Krówka"

Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Siostry Faustyny w Sopocie


Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni


W przypadku niedziałającego odsyłacza do źródła, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres info@pswe.org