PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Domy Drewniane

Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Wodnej

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników


Polskie Stowarzyszenie Pilotów Morskich


Pomorskie Stow. Ogrodników i Projektantów Terenów Zieleni

Pomorskie Stowarzyszenie Pilotów Wojskowych


Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Pomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości


Stowarzyszenie Polskich Barmanów


Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy


Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości


Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów


Gdański Związek Pracodawców


Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu


Lions Club Gdańsk Amber


Lions Club Gdańsk Neptun


Pomorski Klub Biznesu


Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza


Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu


Polskie Stowarzyszenie Doradców Organizacji


Słupskie Stow. Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości


Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej


Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu "Trzeci Świat i My"


Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku


Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczośc" w Gdańsku


Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności


Stowarzyszenie Polsko-Chińskiej Promocji Ekonomicznej i Handlowej

Pomorska Izba Rolnicza

Agencja Promocji Zawodowej Kobiet


Agencja Rozwoju Pomorza


Centrum Transferu Technologii


Instytut Badań nad Gospodarka Rynkowa


Instytut Morski


Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku


Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni


Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna


Serwis Internetowy dotyczący zagadnień "Klastrów"


Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna


W przypadku niedziałającego odsyłacza do źródła, prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres info@pswe.org