DZIAŁALNOŚĆ

Euro Velo (EV) to europejska sieć 14 długodystansowych tras rowerowych, których całkowita długość będzie wynosić ponad 70 000 km. W chwili obecnej można korzystać z odcinków tras o długości ponad 35 000 km. Projekt jest realizowany przez Europejską Federację Cylistów (ECF) i ma na celu rozwój turystyki rowerowej na całym kontynencie. Sieć Euro Velo zostanie wpisana do Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) – korytarzy transportowych Unii Europejskiej o znaczeniu strategicznym, traktowanych na równi z autostradami, korytarzami lotniczymi, czy morskimi.

PSWE, jako Narodowy Koordynator EV w Polsce północnej, w ramach projektu zajmuje się bieżącą współpracą operacyjną z ECF, wdrażaniem standardów EV na poziomie regionalnym i krajowym oraz koordynacją i rozwijaniem współpracy władz ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, organizacji turystycznych, podmiotów zarządzających atrakcjami turystycznymi, innych gestorów turystycznych, operatorów transportu publicznego czy też obiektów noclegowych. Nasza działalność, w trosce o zrównoważony rozwój, wspierana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dodatkowo PSWE współpracuje z innymi europejskimi koordynatorami EV. Współpraca ta ma za zadanie podwyższenie jakości różnorakich usług na rzecz rowerzystów, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

PSWE koordynuje 4 trasy EV na terenie Polski północnej:

  1. EV 2 „Trasa Stolic” z Galway w Irlandii do Moskwy, gdzie długość całej trasy wynosi 5500 km, w tym w Polsce 986 km
  2. EV 9 „Trasa Bursztynowa” z Puli w Chorwacji do Gdańska , gdzie długość całej trasy wynosi 1900 km, w tym w Polsce 769 km
  3. EV 10 „Trasa Morza Bałtyckiego” z Kopenhagi w Danii do Talina w Estonii, gdzie długość całej trasy wynosi 8 000 km, w tym w Polsce 514 km
  4. EV 13 „Trasa Żelaznej Kurtyny” od granicy pomiędzy Norwegią i Rosją do granicy pomiędzy Grecją a Turcją, gdzie długość całej trasy wynosi 6 500 km, w tym w Polsce 793 km

Właścicielem znaku towarowego dla EuroVelo jest ECF, która koordynuje jego rozwój na poziomie europejskim. Posługiwanie się znakiem „EuroVelo” wymaga zgody właściciela marki, jakim jest ECF, oraz przejścia odpowiedniego audytu. Trasy sieci EuroVelo muszą spełniać określone przez Federację, wysokie standardy techniczne, zapewniające wygodne i bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów na długich dystansach.

Więcej informacji na www.eurovelo.org.

Wróć