PROJEKTY

PROJEKTY

PSWE od początku swojej działalności zaangażowane było w wiele projektów realizowanych w ramach funduszy europejskich. Projekty, realizowane w międzynarodowych konsorcjach, na styku biznesu, instytucji publicznych i samorządowych oraz organizacji non-profit dały nam możliwość poznania wielu różnorodnych kultur organizacyjnych i nauczyły skutecznej pracy zespołowej w tak złożonym środowisku.

Zakończone projekty można znaleźć w Archiwum Projektów.