KAMPANIE SPOŁECZNE

KAMPANIE SPOŁECZNE

Kampanie społeczne to bardzo skuteczne narzędzie pozwalające na zmianę postaw społecznych, propagowanie pewnych idei lub edukowanie społeczności w ważnych dla niej kwestiach. PSWE, od początku swojej działalności, zaangażowane było w przygotowanie i realizację wielu kampanii społecznych. Były one częścią realizowanych przez nas projektów lub też stanowiły samodzielne akcje wpisane w naszą działalność.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kampaniami społecznymi.