NASZE NAGRODY

NASZE NAGRODY

Nasza kampania, RoweRowe Piątki, została Kampanią Społeczną Roku 2010. Celem RoweRowych Piątków jest zachęcanie mieszkańców Gdańska do dojeżdżania do pracy rowerem. Kampania została nagrodzona prestiżową, ogólnopolską nagrodą w konkursie organizowanym przez portal kampaniespoleczne.pl i Fundację Komunikacji Społecznej w kategorii kampanii lokalnej. Celem konkursu, organizowanego rokrocznie od 2008 r., jest promocja dobrych praktyk w marketingu społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z uzasadnieniem werdyktu jury http://www.liderzyinnowacji.pl


 

PSWE w 2009 r. została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Organizacja w województwie pomorskim. Konkurs, organizowany od 2008 r. przez Fundację Innowacji Rozwoju ma wskazywać innowacyjne i rozwojowe projekty funkcjonujące w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego w Polsce i regionach.

Tytuł Innowacyjnej Organizacji jest przyznawany wg ściśle określonych kryteriów, do których należą m.in. wprowadzanie nowatorskich rozwiązań, projektów i usług dla swoich odbiorców, a także współpraca z innymi podmiotami i partnerami zewnętrznymi w realizacji celów.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konkursu.