NASI PARTNERZY

Norweskie Stowarzyszenie Edukacji Osób Dorosłych (VOFO) jest konsorcjum zrzeszającym 438 instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją nieformalną dorosłych. Głównym zadaniem organizacji jest rozwijanie, nadzorowanie oraz propagowanie Study Learning Circles (SLC) – Kółek Nauki – norweskiego systemu edukacji nieformalnej dla dorosłych. VOFO, najważniejsza instytucja edukacyjna w Norwegii, ściśle współpracuje z parlamentem Królestwa Norwegii oraz z norweskim Ministerstwem Badań i Edukacji.

Organizacje zrzeszone wVOFO, prócz oferowania różnorodnych kursów dla dorosłych, propagują zasady demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Promują ochronę praw człowieka, równouprawnienie płci, ochronę przyrody, zdrowy styl życia, sport i rekreację. Ważnym aspektem działalności organizacji zrzeszonych w VOFO jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii, doradztwo zawodowe, wolontariat oraz wspieranie różnych sfer kultury i sztuki.

Działalność VOFO polega na doskonaleniu metodyki kształcenia dorosłych, koordynacji projektów i lobbingu. Organizacja stara się zwłaszcza upowszechniać nieformalną edukację w dziedzinie usług informacyjnych i poradnictwa prawnego.

PSWE współpracuje z VOFO od stycznia 2007 r. dążąc do reaktywowania w Polsce tradycji kół samokształceniowych osób dorosłych. Efektem tej współpracy m.in. jest pilotażowa wersja modułu Wirtualnych Klas. Projekt ma umożliwiać dostęp do norweskich programów samokształcenia w Polsce.

VOFO upoważniło PSWE także do opiniowania wiarygodności potencjalnych polskich partnerów, zgłaszających się do konsorcjum z prośbą o udział VOFO i organizacji partnerskich w projektach wspieranych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wróć>>>