NASI PARTNERZY

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Jyväskylä w Finlandii (JAMK) istnieje od 1995 r. Jest cenioną, stosującą innowacyjne metody kształcenia placówką edukacyjną. Współpracuje z siecią partnerów z ponad 40 krajów, w tym, od 2007 r. z PSWE.

W ramach JAMK działa Akademia Zespołów Jyväskylä (Jyväskylä Team Academy), która oferuje możliwość uczenia się przedsiębiorczości w unikatowy sposób – przez pracę we własnej firmie zespołowej. Wynik tego modelu nauki jest imponujący – 30% absolwentów Akademii Zespołów zostaje przedsiębiorcami, podczas kiedy dla innych uniwersytetów fińskich wskaźnik ten wynosi jedynie 4%. W 2000 r. Ministerstwo Edukacji Finlandii uznało Akademię Zespołów za centrum doskonałości w nauce przedsiębiorczości.

JAMK oferuje studia 1. i 2. stopnia, programy ciągłej edukacji oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. Treści programów edukacyjnych JAMK oparte są na analizach potrzeb rynku pracy. W tym celu uniwersytet utrzymuje ścisłe kontakty z regionalnymi firmami i organizacjami pozarządowymi. Prócz tego JAMK uczestniczy w tworzeniu i wdrażaniu strategii rozwoju regionalnego, silnie promując innowacje i rozwój kompetencji siły roboczej, aktywnie przyczyniając się do społecznego i kulturalnego rozwoju regionu. Dzięki takim działaniom dyplom JAMK jest wysoko ceniony na rynku pracy. 70% absolwentów JAMK zaczyna pracę w roku uzyskania dyplomu, zaś po roku wskaźnik wzrasta do 83%.

JAMK w latach 2006-2007 uznany został za centrum doskonałości, zaś w przeprowadzonych w 2007 r. badaniach wizerunku uczelni w Finlandii zajął 1. miejsce.

JAMK oferuje wymianę międzyuczelnianą, a także kształci studentów zagranicznych, którzy stanowią ponad 30% wszystkich studentów. Uniwersytet koordynuje działalność Fińskiej Sieci Politechnik na rzecz Wschodniej i Południowowschodniej Azji. Międzynarodowa orientacja uczelni wyraża się także wielością programów realizowanych w języku angielskim, a także szerokimi możliwościami studiowania innych kultur i języków.

PSWE wspólnie z JAMK realizuje program Akademii Przedsiębiorczości oraz wspomaga promocję programów edukacyjnych JAMK w Polsce. Wraz ze Sport Business School Finland (SBS), placówką edukacyjną stworzoną przez JAMK oraz HAAGA-HELIA University of Applied Sciences z Helsinek, realizuje także badania w ramach Sport Business Intelligence (SBI). SBI to ilościowe i jakościowe badania wydarzeń sportowych oraz badania jakościowe ich uczestników.

Wróć>>>