NASI PARTNERZY

Europejska Federacja Cyklistów (ECF) z siedzibą w Brukseli skupia 82 organizacje z całego świata reprezentujące interesy rowerzystów. Z roweru, jako codziennego środka transportu oraz sposobu spędzenia wolnego czasu, korzysta na świecie już ponad 230 mln osób. ECF prowadzi działalność lobbingową w interesie rowerzystów w instytucjach europejskich i międzynarodowych. Utrzymuje bliskie kontakty z Europejską Konferencją Ministrów Transportu, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ,Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską UE.

Flagowymi programami ECF są następujące inicjatywy:

  • EuroVelo – Europejska Sieć Tras Rowerowych
  • Velo - City– seria światowych konferencji planowania rowerowego

PSWE w 2008 r., jako jedna z dwóch pierwszych organizacji pozarządowych z Polski, otrzymała status organizacji stowarzyszonej z ECF, a w 2011 r. status pełnego członka (full member). Dr Piotr Kuropatwiński, jeden z ekspertów PSWE, od 2012 r. pełni funkcję Wiceprezydenta ECF w kolejnej, już drugiej, 2. letniej kadencji.

W 2009 r. PSWE organizowało Walne Zgromadzenie Członków ECF. Pierwsze zgromadzenie ECF w Polsce, skupiające ponad 60 osób zarówno z całego świata, odbyło się w Tczewie. Członkowie ECF (głównie osoby zajmujące się różnymi formami turystyki aktywnej) mieli możliwość nie tylko zapoznania się z walorami turystycznymi Tczewa, Malborka i Słowińskiego Parku Narodowego, ale uczestniczyli także w pierwszej w historii Stoczni Gdańskiej zorganizowanej wycieczce rowerowej.

ECF w 2011 r. mianowała PSWE Narodowym Koordynatorem długodystansowych tras rowerowych EuroVelo w Polsce północnej, ze szczególnym uwzględnieniem trasy EuroVelo 13 (EV13) – czyli „Trasy Żelaznej Kurtyny”.

Wróć>>>