HOME


PSWE jest organizacją pozarządową nienastawioną na zysk, która prowadzi działalność    gospodarczą, świadcząc odpłatne usługi. Nadwyżki finansowe z działań gospodarczych w 100% są przeznaczane na działania statutowe, pokrycie bieżących kosztów oraz finansowanie projektów stowarzyszenia.


Zainteresowania i działalność PSWE koncentruje się głównie na rozwoju i wzmocnieniu przemysłu czasu wolnego, jednej z kluczowych gałęzi gospodarki, przede wszystkim na terenie Pomorza (najpopularniejszego regionu turystycznego w Polsce), ale także w całym kraju.

Wierzymy, że ten, kto chce, ten może.

PSWE istnieje od 2004 r. i od tego czasu bierze udział w licznych projektach międzynarodowych, mając za partnerów bardzo różnorodne organizacje. Od początku naszego istnienia kraje skandynawskie i Finlandia stanowią dla nas źródło inspiracji, dlatego stosujemy skandynawski model współpracy: długotrwałe partnerstwo, z jednej strony budowane na zaufaniu, z drugiej - na profesjonalnie świadczonych usługach. W naszych działaniach kierujemy się uczciwością, transparentnością i szacunkiem dla każdego człowieka.

Nasza filozofia to życie pełnią życia w każdej jego chwili.

Wróć>>>