HOME

PSWE powstało we wrześniu 2004 r. Pierwszy Prezes Zarządu PSWE, dr hab. Hieronim Chojnacki, profesor i Kierownik Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, brał wówczas udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Baltic Sea Virtual Campus”, którego celem było stworzenie magisterskich studiów anglojęzycznych w formie e-learningu, co w owym czasie było bardzo nowatorskim pomysłem. 

Biurokratyczne, skomplikowane procedury oraz bariery w realizacji tego projektu unijnego uświadomiły mu potrzebę wsparcia ciekawych, oryginalnych inicjatyw w formie sprawnie działającej organizacji pozarządowej, która czerpać będzie ze skandynawskich wzorców. W ten sposób powstało PSWE.

Od tamtej pory PSWE zrealizowało wiele dużych projektów w konsorcjach międzynarodowych, w których partnerami były najróżniejsze organizacje z wielu krajów. Współpracowaliśmy jednocześnie z firmami, uniwersytetami, samorządami i instytucjami non-profit ucząc się trudnej sztuki pracy zespołowej wśród partnerów mających zupełnie różne kultury organizacyjne i wewnętrzne procedury.

Teraz możemy skutecznie dzielić się tym doświadczeniem z innymi.

Wróć>>>